Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Naast de specifieke DNA-wet- en -regelgeving is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een belangrijke wet die van toepassing is op het beheer van de DNA-databank. De AVG is geldig vanaf 1 mei 2018 en vervangt de Wet bescherming persoonsgegeven (Wbp).

DNA-profielen en ook het celmateriaal waaruit DNA-profielen worden vervaardigd, beschouwt men als persoonsgegevens. Dit maakt de DNA-databank tot een databank waarin persoonsgegevens worden verwerkt en waarop de AVG van toepassing is. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving.