Groei aantal internationale matches

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Groei aantal internationale matches

Prüm resultaten

In onderstaande tabellen zijn de resultaten van de onderlinge vergelijkingen te zien die zijn verkregen tot en met de datum die in de eerste tabel is aangegeven. De eerste tabel laat de verwerkingsstaus zien van alle gevonden matches. De tweede tabel laat de verschillende soorten gerapporteerde matches zien (NL=Nederland; BL=Buitenland).

Extra informatie nodig uit Nederland betekent dat er aan het OM is gevraagd of extra DNA-onderzoek aan een Nederlands DNA-profiel nog steeds zin heeft. Dit gaat meestal over oude zaken waarvan de status bij de beheerder van de DNA-databank niet bekend is.

Extra informatie nodig uit het buitenland betekent dat er aan het buitenland gevraagd is of er meer informatie beschikbaar is. Dit kan gaan om de verificatie van quality 2, 3 of 4 matches maar ook om de verificatie van volledige 6- of 7-locus matches.

Extra onderzoek nodig in Nederland betekent dat de beheerder van de DNA-databank extra onderzoek in Nederland laat uitvoeren ter verificatie van volledige 6- of 7-locus matches.

Extra onderzoek nodig in het buitenland betekent dat er aan het buitenland verzocht is om extra onderzoek uit te voeren ter verificatie van volledige 6- of 7-locus matches.

Gerapporteerd betekent dat het OM en de politie op de hoogte gesteld zijn van de match en de buitenlandse DNA-profielcode die erbij hoort. Op basis daarvan kunnen in het buitenland de gegevens die bij het DNA-profiel horen, worden opgevraagd.

Geen verdere actie nodig betekent dat Nederland niets hoeft te doen met een match. Dit is voor bijna 2/3 van het aantal matches het geval en heeft verschillende oorzaken:

 • Dubbele spoor-spoor-matches bij de start met een nieuw land
  Als twee landen beginnen om met elkaar DNA-profielen te vergelijken, sturen ze elkaar eerst alle DNA-profielen van sporen die in de eigen DNA-databank nog geen match met een persoon hebben gegeven. Daarbij ontstaan naast spoor-persoon-matches ook spoor-spoor-matches. De spoor-spoor-matches ontstaan in beide landen en hoeven slechts één maal te worden gerapporteerd.

 • Quality 4 matches die bestaan uit een 6-locus match plus een verschil op het 7e locus
  Quality 3 en 4 zijn bedoeld om vals-negatieve matches op te sporen. Dit zijn matches die gevonden zouden moeten worden maar niet gevonden worden, omdat één van beide DNA-profielen een foutje bevat. Dit soort matches zou dus zeldzaam moeten zijn. Nederland heeft echter heel veel quality 4 matches bestaande uit een 6-locus match plus een verschil op het 7e locus gevonden. Dit soort matches blijken bij nader onderzoek echter vrijwel zonder uitzondering toevalsmatches te zijn. Vooraf was dit niet verwacht. Statistische berekeningen, die naar aanleiding van deze waarnemingen zijn uitgevoerd, laten echter zien dat dit soort aantallen toevalsmatches inderdaad kunnen worden verwacht wanneer grote aantallen DNA-profielen van twee landen slechts op 7 loci met elkaar kunnen worden vergeleken.

 • Matches met Nederlandse veroordeelden
  Matches van buitenlandse DNA-profielen met Nederlandse veroordeelden zijn niet (meer) van belang voor Nederlandse strafzaken. Die zijn immers afgedaan. Bij dit soort matches wordt afgewacht of er vanuit het buitenland een inkomend rechtshulpverzoek komt.

 • Matches waarvoor inmiddels een beter profiel ingestuurd is
  Als, na een match, een land (bijvoorbeeld na aanvullend DNA-onderzoek) een verbeterd DNA-profiel (met meer loci) instuurt waardoor er een betrouwbaardere match ontstaat, dan hoeft de oorspronkelijke match niet meer te worden gerapporteerd.

 • Al eerder gerapporteerde matches
  Soms verstuurt een land een DNA-profiel nogmaals nadat een eerdere match met dat DNA-profiel al door het andere land is gerapporteerd. Indien de nieuwe match de eerdere match bevestigt, is er meestal geen reden om de nieuwe match nogmaals te rapporteren.

Geen match betekent dat een oorspronkelijke match, nadat aanvullende informatie is verkregen, toch geen echte match bleek te zijn. Het kan dan gaan om oorspronkelijke quality 2, 3 of 4 matches maar ook om oorspronkelijke volledige 6- of 7-locus matches.