Minderjarigen in de databank

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Minderjarigen in de databank

Het totaal aantal personen dat ooit als minderjarige (12 t/m 17 jaar) in de DNA-databank is opgenomen, groeide in 2016 met 1.559 van 25.962 tot 27.521. Van die personen waren er 3.117 op 31 december 2016 nog steeds minderjarig en 24.404 inmiddels meerderjarig geworden. Ten opzichte van het totale aantal ooit in de DNA-databank opgenomen personen (263.809 = huidig plus verwijderd: 252.513 + 11.296) bedraagt het percentage personen dat tot en met 2016 als minderjarige is opgenomen 10,4 %. Dit is wat minder dan het percentage dat tot en met 2015 was opgenomen (11,1 %).