Bewaartermijnen

Er gelden verschillende bewaartermijnen voor de verschillende categorieën DNA-profielen:

 • Sporen aangetroffen op een ‘plaats delict’: 12, 20 of 80 jaar afhankelijk van de strafbedreiging behorend bij het delict.
 • Ex-gedetineerden: 20 jaar of na een verzoek tot verwijdering
 • Overleden slachtoffers en vermiste personen: 12, 20 of 80 jaar afhankelijk van de strafbedreiging behorend bij het delict.
 • Personen die zijn veroordeeld voor misdrijven waar minder dan 6 jaar op staat: 20 jaar of 12 jaar na diens overlijden.
 • Personen die zijn veroordeeld voor misdrijven waar 6 jaar of meer op staat: 30 jaar of 20 jaar na diens overlijden.
 • Personen die bij hun veroordeling een straf hebben gekregen van meer dan 20 jaar: 50 jaar of 20 jaar na diens overlijden.
 • Personen die bij hun veroordeling een straf hebben gekregen van levenslang of meer dan 40 jaar: 80 jaar of 20 jaar na diens overlijden.
 • DNA-profielen van niet-verdachten (slachtoffers, getuigen, en dergelijke) worden niet opgenomen in de DNA-databank.
 • DNA-profielen van hen die vrijwillig meedoen aan een DNA-bevolkingsonderzoek worden ook niet opgenomen in de DNA-databank. Hun DNA-profiel en het voor de vervaardiging daarvan gebruikte celmateriaal worden bovendien meteen vernietigd nadat is gebleken dat het niet overeenkomt met het DNA-profiel waarvan de eigenaar wordt gezocht.
 • DNA-profielen van verdachten die niet veroordeeld worden, worden verwijderd nadat het OM het NFI heeft laten weten dat de betrokken persoon niet langer als verdachte kan worden aangemerkt (tenzij er inmiddels een match is opgetreden met een DNA-profiel uit een andere zaak).
 • DNA-profielen van sporen worden verwijderd nadat het NFI van het OM een mededeling heeft ontvangen dat de zaak waaruit het spoor afkomstig is, is afgedaan.
 • Het celmateriaal dat gebruikt is voor het bepalen van een DNA-profiel mag net zolang bewaard worden als het DNA-profiel zelf.