Soorten matches

Alle nieuw in de DNA-databank opgenomen DNA-profielen worden vergeleken met de al aanwezige DNA-profielen. Er kunnen dan verschillende dingen gebeuren, waaronder:

  • Een aan de DNA-databank toegevoegd DNA-profiel van een bekende persoon komt overeen met een DNA-profiel van een spoor dat ooit is aangetroffen op een plaats delict. Aan het ooit op een plaats delict aangetroffen spoor van een onbekende persoon is nu een naam van een mogelijke verdachte gekoppeld. Een tot op dat moment onopgeloste zaak kan hierdoor wellicht alsnog worden opgelost.
  • Een aan de DNA-databank toegevoegd DNA-profiel van een bekende persoon komt overeen met een DNA-profiel van een bekende persoon die reeds in de DNA-databank aanwezig is. Dit betekent dat de betrokken persoon dubbel bemonsterd is of dat er sprake is van een 1-eiige-tweeling. Indien de persoonsgegevens die horen bij de matchende DNA-profielen van elkaar verschillen, kan er sprake zijn van identiteitsfraude.
  • Een aan de DNA-databank toegevoegd DNA-profiel van een spoor dat is aangetroffen op een plaats delict komt overeen met een reeds in de DNA-databank aanwezig DNA-profiel van een bekende persoon. Aan het op de plaats delict aangetroffen spoor is nu een naam van een bekende persoon gekoppeld en voor het delict is een mogelijke verdachte in beeld gekomen.
  • Een aan de DNA-databank toegevoegd DNA-profiel van een spoor dat is aangetroffen op een plaats delict komt overeen met een reeds in de DNA-databank aanwezig DNA-profiel van een spoor dat is aangetroffen op een andere plaats delict. Er zijn nu twee delicten aan elkaar gekoppeld via het op beide plaatsen delict aangetroffen DNA-profiel. Wie de eigenaar is van het profiel (en dus mogelijke verdachte) is echter niet bekend. Bovengenoemd proces kan zich meermaals herhalen. Er ontstaat dan een cluster van meerdere via een DNA-profiel aan elkaar gekoppelde plaatsen delict.
  • Niets. Blijkbaar is het DNA-profiel van de betrokken persoon of van het op een plaats delict aangetroffen spoor nieuw.