Nota naar aanleiding van het verslag m.b.t. het wetsvoorstel versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Nota naar aanleiding van het verslag m.b.t. het wetsvoorstel versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme

Dossier 34746 (Wetsvoorstel versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme) is uitgebreid met de nota naar aanleiding van het verslag van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie. In paragraaf 4.2 staan een aantal antwoorden op DNA-gerelateerde vragen.