Hoe wordt DNA afgenomen?

Het NFI doet geen DNA afnames. Op de website van het OM kunt u meer informatie over DNA afname vinden:

https://www.om.nl/onderwerpen/dna-onderzoek/