Kan ik een verzoek indienen voor het verwijderen van mijn opgeslagen DNA profiel/gegevens, en aan wie moet ik mij daarvoor richten?

De DNA-databank neemt DNA profielen op in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM geeft ook opdracht om uw DNA-profiel uit de DNA-databank te verwijderen en het daarvoor gebruikte celmateriaal te vernietigen. Een bevestiging van een opname en/of verwijdering van een DNA profiel wordt naar het OM gestuurd. U wordt verzocht om contact op te nemen met het OM.

Op de website van het OM kunt u meer informatie hierover vinden:

https://www.om.nl/onderwerpen/dna-onderzoek/