Resultaten

Een DNA-profiel van een spoor dat in de DNA-databank voor strafzaken wordt opgenomen, heeft meer dan 50% kans om vroeg of laat een ‘match’ te geven met een persoon. Soms is dat meteen bij opname in de databank, soms pas na vele jaren.

In 1997 werd gestart met het vullen van de DNA-databank voor strafzaken. Het aantal DNA-profielen in de databank bleef de eerste jaren beperkt, maar steeg de laatste jaren fors. Die toename is vooral het gevolg van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden, die tussen 2005 en 2010 in diverse stappen volledig van toepassing werd op veroordeelden wegens ieder misdrijf waarop voorlopige hechtenis mogelijk is.

Groei

In een eigen jaarverslag rapporteert de beheerder alle jaarcijfers van alle DNA-databanken die door hem beheerd worden. Daarnaast worden elke maand de groei van de DNA-databank voor strafzaken en het aantal gevonden matches gepubliceerd.