Aantal internationale matches DNA-databank strafzaken

DNA-profielen die aan de ‘Prum inclusion rules’ voldoen, worden ter vergelijking naar andere Europese landen gestuurd in het kader van het EU-Besluit uit 2008. In onderstaande tabellen zijn de resultaten van de onderlinge internationale vergelijkingen te zien. De eerste tabel laat de verwerkingsstaus zien van alle gevonden internationale matches. 

Prum verwerkingsstatus per 1 juli 2019
Land en LandcodeGerapporteerdGeen verdere actie nodigGeen matchTotaal
Oostenrijk (AT)10941818122924
Duitsland (DE)51181762617622920
Slovenië (SI)571013161
Luxemburg (LU)2461431390
Spanje (ES)7781290132081
Finland (FI)21057214796
Frankrijk (FR)2813810213911054
Bulgarije (BG)4041081
Slowakije (SK)241153142
Roemenië (RO)1492921442
Letland (LV)25821108
Litouwen (LT)4143975816
Hongarije HU)45950140
Polen (PL)2203151536
Cyprus (CY)719026
Estland (EE)2672199
Zweden (SE)41186421277
Tsjechië (CZ)1263952523
Malta (MT)0000
België (BE)2478218614665
Groot Brittannië (UK)2305
Portugal (PT)519024
Denemarken (DK)3124132727
Kroatië (HR)2723050
Totaal146273498337749987
Brontabel als csv (796 bytes)

Gerapporteerd betekent dat het OM en de politie op de hoogte gesteld zijn van de match en de buitenlandse DNA-profielcode die erbij hoort. Op basis daarvan kunnen in het buitenland de gegevens die bij het DNA-profiel horen, worden opgevraagd.

Geen verdere actie nodig betekent dat Nederland niets hoeft te doen met een match. Dit is voor bijna 2/3 van het aantal matches het geval en heeft verschillende oorzaken:

 • Dubbele spoor-spoor-matches bij de start met een nieuw land
  Als twee landen beginnen om met elkaar DNA-profielen te vergelijken, sturen ze elkaar eerst alle DNA-profielen van sporen die in de eigen DNA-databank nog geen match met een persoon hebben gegeven. Daarbij ontstaan naast spoor-persoon-matches ook spoor-spoor-matches. De spoor-spoor-matches ontstaan in beide landen en hoeven slechts één maal te worden gerapporteerd.

 • Quality 4 matches die bestaan uit een 6-locus match plus een verschil op het 7e locus
  Quality 3 en 4 zijn bedoeld om vals-negatieve matches op te sporen. Dit zijn matches die gevonden zouden moeten worden maar niet gevonden worden, omdat één van beide DNA-profielen een foutje bevat. Dit soort matches zou dus zeldzaam moeten zijn. Nederland heeft echter heel veel quality 4 matches bestaande uit een 6-locus match plus een verschil op het 7e locus gevonden. Dit soort matches blijken bij nader onderzoek echter vrijwel zonder uitzondering toevalsmatches te zijn. Vooraf was dit niet verwacht. Statistische berekeningen, die naar aanleiding van deze waarnemingen zijn uitgevoerd, laten echter zien dat dit soort aantallen toevalsmatches inderdaad kunnen worden verwacht wanneer grote aantallen DNA-profielen van twee landen slechts op 7 loci met elkaar kunnen worden vergeleken.

 • Matches met Nederlandse veroordeelden
  Matches van buitenlandse DNA-profielen met Nederlandse veroordeelden zijn niet (meer) van belang voor Nederlandse strafzaken. Die zijn immers afgedaan. Bij dit soort matches wordt afgewacht of er vanuit het buitenland een inkomend rechtshulpverzoek komt.

 • Matches waarvoor inmiddels een beter profiel ingestuurd is
  Als, na een match, een land (bijvoorbeeld na aanvullend DNA-onderzoek) een verbeterd DNA-profiel (met meer loci) instuurt waardoor er een betrouwbaardere match ontstaat, dan hoeft de oorspronkelijke match niet meer te worden gerapporteerd.

 • Al eerder gerapporteerde matches
  Soms verstuurt een land een DNA-profiel nogmaals nadat een eerdere match met dat DNA-profiel al door het andere land is gerapporteerd. Indien de nieuwe match de eerdere match bevestigt, is er meestal geen reden om de nieuwe match nogmaals te rapporteren.

Geen match betekent dat een oorspronkelijke match, nadat aanvullende informatie is verkregen, toch geen echte match bleek te zijn. Het kan dan gaan om oorspronkelijke 6- of 7-locus matches.

Onderstaande tabel laat de verschillende soorten gerapporteerde matches zien (NL=Nederland; BL=Buitenland).

Soorten gerapporteerde matches per 1 juli 2019
LandNL-Spoor BL-PersoonNL-Spoor BL-SpoorNL-Persoon BL-SpoorNL-Persoon BL-PersoonTotaal
AT4393721041791094
BG24411140
DE16911331103510615118
ES36713875198778
FI97451652210
FR15024692675752813
LU551014248246
SI27771657
SK1320924
RO871061149
LV1540625
LT265177125414
HU3920445
PL114341359220
CY06107
EE10511026
SE1688141121411
CZ48401325126
MT00000
BE40510536613592478
UK01102
PT10135
DK44970189312
HR875727
Totaal541937292361311814627
Brontabel als csv (589 bytes)