Aantal internationale matches DNA-databank strafzaken

DNA-profielen die aan de ‘Prum inclusion rules’ voldoen, worden ter vergelijking naar andere Europese landen gestuurd in het kader van het EU-Besluit uit 2008. In onderstaande tabellen zijn de resultaten van de onderlinge internationale vergelijkingen te zien. De eerste tabel laat de verwerkingsstaus zien van alle gevonden internationale matches. 

Prum verwerkingsstatus per 1 november 2019

Prum verwerkingsstatus per 1 november 2019
Land en LandcodeGerapporteerdGeen verdere actie nodigGeen matchTotaal
Oostenrijk (AT)11191904123035
Duitsland (DE)53021798417823464
Slovenië (SI)611073171
Luxemburg (LU)2581571416
Spanje (ES)8121331132156
Finland (FI)22159514830
Frankrijk (FR)2961860114311705
Bulgarije (BG)4041081
Slowakije (SK)261203149
Roemenië (RO)1573101468
Letland (LV)25891115
Litouwen (LT)4244165845
Hongarije HU)481090157
Polen (PL)2283511580
Cyprus (CY)71060113
Estland (EE)26761103
Zweden (SE)42590521332
Tsjechië (CZ)1354062543
Malta (MT)0000
België (BE)2541228414826
Verenigd Koninkrijk (UK)254110436
Portugal (PT)522027
Denemarken (DK)3324572791
Kroatië (HR)2824052
Totaal152063680638352395
Brontabel als csv (807 bytes)

Gerapporteerd betekent dat het OM en de politie op de hoogte gesteld zijn van de match en de buitenlandse DNA-profielcode die erbij hoort. Op basis daarvan kunnen in het buitenland de gegevens die bij het DNA-profiel horen, worden opgevraagd.

Geen verdere actie nodig betekent dat Nederland niets hoeft te doen met een match. Dit is voor bijna 2/3 van het aantal matches het geval en heeft verschillende oorzaken:

 • Dubbele spoor-spoor-matches bij de start met een nieuw land
  Als twee landen beginnen om met elkaar DNA-profielen te vergelijken, sturen ze elkaar eerst alle DNA-profielen van sporen die in de eigen DNA-databank nog geen match met een persoon hebben gegeven. Daarbij ontstaan naast spoor-persoon-matches ook spoor-spoor-matches. De spoor-spoor-matches ontstaan in beide landen en hoeven slechts één maal te worden gerapporteerd.

 • Quality 4 matches die bestaan uit een 6-locus match plus een verschil op het 7e locus
  Quality 3 en 4 zijn bedoeld om vals-negatieve matches op te sporen. Dit zijn matches die gevonden zouden moeten worden maar niet gevonden worden, omdat één van beide DNA-profielen een foutje bevat. Dit soort matches zou dus zeldzaam moeten zijn. Nederland heeft echter heel veel quality 4 matches bestaande uit een 6-locus match plus een verschil op het 7e locus gevonden. Dit soort matches blijken bij nader onderzoek echter vrijwel zonder uitzondering toevalsmatches te zijn. Vooraf was dit niet verwacht. Statistische berekeningen, die naar aanleiding van deze waarnemingen zijn uitgevoerd, laten echter zien dat dit soort aantallen toevalsmatches inderdaad kunnen worden verwacht wanneer grote aantallen DNA-profielen van twee landen slechts op 7 loci met elkaar kunnen worden vergeleken.

 • Matches met Nederlandse veroordeelden
  Matches van buitenlandse DNA-profielen met Nederlandse veroordeelden zijn niet (meer) van belang voor Nederlandse strafzaken. Die zijn immers afgedaan. Bij dit soort matches wordt afgewacht of er vanuit het buitenland een inkomend rechtshulpverzoek komt.

 • Matches waarvoor inmiddels een beter profiel ingestuurd is
  Als, na een match, een land (bijvoorbeeld na aanvullend DNA-onderzoek) een verbeterd DNA-profiel (met meer loci) instuurt waardoor er een betrouwbaardere match ontstaat, dan hoeft de oorspronkelijke match niet meer te worden gerapporteerd.

 • Al eerder gerapporteerde matches
  Soms verstuurt een land een DNA-profiel nogmaals nadat een eerdere match met dat DNA-profiel al door het andere land is gerapporteerd. Indien de nieuwe match de eerdere match bevestigt, is er meestal geen reden om de nieuwe match nogmaals te rapporteren.

Geen match betekent dat een oorspronkelijke match, nadat aanvullende informatie is verkregen, toch geen echte match bleek te zijn. Het kan dan gaan om oorspronkelijke 6- of 7-locus matches.

Onderstaande tabel laat de verschillende soorten gerapporteerde matches zien (NL=Nederland; BL=Buitenland).

Soorten gerapporteerde matches per 1 november 2019

Soorten gerapporteerde matches per 1 november 2019
LandNL-Spoor BL-PersoonNL-Spoor BL-SpoorNL-Persoon BL-SpoorNL-Persoon BL-PersoonTotaal
AT4533771041851119
BG24411140
DE17251415106810945302
ES39013882202812
FI103451657221
FR15754792796282961
LU561114249258
SI28891661
SK1520926
RO913162157
LV1540625
LT273177127424
HU4020648
PL120341559228
CY06107
EE10511026
SE1768241126425
CZ55401327135
MT00000
BE41410756763762541
UK2319125
PT10135
DK561070196332
HR885728
Totaal563038682451325715206
Brontabel als csv (593 bytes)