Aantal internationale matches DNA-databank strafzaken

DNA-profielen die aan de ‘Prum inclusion rules’ voldoen, worden ter vergelijking naar andere Europese landen gestuurd in het kader van het EU-Besluit uit 2008. In onderstaande tabellen zijn de resultaten van de onderlinge internationale vergelijkingen te zien. De eerste tabel laat de verwerkingsstaus zien van alle gevonden internationale matches. 

Prum verwerkingsstatus per 1 januari 2020

Prum verwerkingsstatus per 1 januari 2020
Land en LandcodeGerapporteerdGeen verdere actie nodigGeen matchTotaal
Oostenrijk (AT)11321938123082
Duitsland (DE)53851819217823755
Slovenië (SI)621103175
Luxemburg (LU)2601581419
Spanje (ES)8191368132200
Finland (FI)22261114847
Frankrijk (FR)3068891014412122
Bulgarije (BG)4043083
Slowakije (SK)271203150
Roemenië (RO)1593141474
Letland (LV)27981126
Litouwen (LT)4314385874
Hongarije HU)531330186
Polen (PL)2313701602
Cyprus (CY)71060113
Estland (EE)26791106
Zweden (SE)43593921376
Tsjechië (CZ)1394203562
Malta (MT)0000
België (BE)2579232614906
Verenigd Koninkrijk (UK)11272868908
Portugal (PT)522027
Denemarken (DK)3434872832
Kroatië (HR)3224056
Totaal155943793445353981
Brontabel als csv (809 bytes)

Gerapporteerd betekent dat het OM en de politie op de hoogte gesteld zijn van de match en de buitenlandse DNA-profielcode die erbij hoort. Op basis daarvan kunnen in het buitenland de gegevens die bij het DNA-profiel horen, worden opgevraagd.

Geen verdere actie nodig betekent dat Nederland niets hoeft te doen met een match. Dit is voor bijna 2/3 van het aantal matches het geval en heeft verschillende oorzaken:

 • Dubbele spoor-spoor-matches bij de start met een nieuw land
  Als twee landen beginnen om met elkaar DNA-profielen te vergelijken, sturen ze elkaar eerst alle DNA-profielen van sporen die in de eigen DNA-databank nog geen match met een persoon hebben gegeven. Daarbij ontstaan naast spoor-persoon-matches ook spoor-spoor-matches. De spoor-spoor-matches ontstaan in beide landen en hoeven slechts één maal te worden gerapporteerd.

 • Quality 4 matches die bestaan uit een 6-locus match plus een verschil op het 7e locus
  Quality 3 en 4 zijn bedoeld om vals-negatieve matches op te sporen. Dit zijn matches die gevonden zouden moeten worden maar niet gevonden worden, omdat één van beide DNA-profielen een foutje bevat. Dit soort matches zou dus zeldzaam moeten zijn. Nederland heeft echter heel veel quality 4 matches bestaande uit een 6-locus match plus een verschil op het 7e locus gevonden. Dit soort matches blijken bij nader onderzoek echter vrijwel zonder uitzondering toevalsmatches te zijn. Vooraf was dit niet verwacht. Statistische berekeningen, die naar aanleiding van deze waarnemingen zijn uitgevoerd, laten echter zien dat dit soort aantallen toevalsmatches inderdaad kunnen worden verwacht wanneer grote aantallen DNA-profielen van twee landen slechts op 7 loci met elkaar kunnen worden vergeleken.

 • Matches met Nederlandse veroordeelden
  Matches van buitenlandse DNA-profielen met Nederlandse veroordeelden zijn niet (meer) van belang voor Nederlandse strafzaken. Die zijn immers afgedaan. Bij dit soort matches wordt afgewacht of er vanuit het buitenland een inkomend rechtshulpverzoek komt.

 • Matches waarvoor inmiddels een beter profiel ingestuurd is
  Als, na een match, een land (bijvoorbeeld na aanvullend DNA-onderzoek) een verbeterd DNA-profiel (met meer loci) instuurt waardoor er een betrouwbaardere match ontstaat, dan hoeft de oorspronkelijke match niet meer te worden gerapporteerd.

 • Al eerder gerapporteerde matches
  Soms verstuurt een land een DNA-profiel nogmaals nadat een eerdere match met dat DNA-profiel al door het andere land is gerapporteerd. Indien de nieuwe match de eerdere match bevestigt, is er meestal geen reden om de nieuwe match nogmaals te rapporteren.

Geen match betekent dat een oorspronkelijke match, nadat aanvullende informatie is verkregen, toch geen echte match bleek te zijn. Het kan dan gaan om oorspronkelijke 6- of 7-locus matches.

Onderstaande tabel laat de verschillende soorten gerapporteerde matches zien (NL=Nederland; BL=Buitenland).

Soorten gerapporteerde matches per 1 januari 2020

Soorten gerapporteerde matches per 1 januari 2020
LandNL-Spoor BL-PersoonNL-Spoor BL-SpoorNL-Persoon BL-SpoorNL-Persoon BL-PersoonTotaal
AT4593821041871132
BG24411140
DE17421443108711135385
ES39214182204819
FI103451757222
FR16354912936493068
LU561114251260
SI29891662
SK1620927
RO915162159
LV1640727
LT279177128431
HU4320853
PL122341560231
CY06107
EE10511026
SE1789041126435
CZ55401331139
MT00000
BE42010916873812579
UK61152313112
PT10135
DK641072197343
HR1285732
Totaal580839542502333015594
Brontabel als csv (598 bytes)