Aantal internationale matches DNA-databank strafzaken

DNA-profielen die aan de ‘Prum inclusion rules’ voldoen, worden ter vergelijking naar andere Europese landen gestuurd in het kader van het EU-Besluit uit 2008. In onderstaande tabellen zijn de resultaten van de onderlinge internationale vergelijkingen te zien. De eerste tabel laat de verwerkingsstaus zien van alle gevonden internationale matches. 

Prum verwerkingsstatus per 1 juni 2021

Prum verwerkingsstatus per 1 juni 2021
Land en LandcodeGerapporteerdGeen verdere actie nodigGeen matchTotaal
Oostenrijk (AT)12052176123393
Duitsland (DE)59381978318025901
Slovenië (SI)691303202
Luxemburg (LU)3002351536
Spanje (ES)9181584132515
Finland (FI)24270014956
Frankrijk (FR)37081181515115674
Bulgarije (BG)4153094
Slowakije (SK)331313167
Roemenië (RO)1913931585
Letland (LV)391261166
Litouwen (LT)4615175983
Hongarije HU)621870249
Polen (PL)2875471835
Cyprus (CY)81430151
Estland (EE)26961123
Zweden (SE)483115421639
Tsjechië (CZ)1484913642
Malta (MT)0404
België (BE)2891291515807
Verenigd Koninkrijk (UK)4992790973386
Portugal (PT)1028038
Denemarken (DK)39863921039
Kroatië (HR)3329062
Totaal179904666649165147
Brontabel als csv (816 bytes)

Gerapporteerd betekent dat het OM en de politie op de hoogte gesteld zijn van de match en de buitenlandse DNA-profielcode die erbij hoort. Op basis daarvan kunnen in het buitenland de gegevens die bij het DNA-profiel horen, worden opgevraagd.

Geen verdere actie nodig betekent dat Nederland niets hoeft te doen met een match. Dit is voor bijna 2/3 van het aantal matches het geval en heeft verschillende oorzaken:

 • Dubbele spoor-spoor-matches bij de start met een nieuw land
  Als twee landen beginnen om met elkaar DNA-profielen te vergelijken, sturen ze elkaar eerst alle DNA-profielen van sporen die in de eigen DNA-databank nog geen match met een persoon hebben gegeven. Daarbij ontstaan naast spoor-persoon-matches ook spoor-spoor-matches. De spoor-spoor-matches ontstaan in beide landen en hoeven slechts één maal te worden gerapporteerd.

 • Quality 4 matches die bestaan uit een 6-locus match plus een verschil op het 7e locus
  Quality 3 en 4 zijn bedoeld om vals-negatieve matches op te sporen. Dit zijn matches die gevonden zouden moeten worden maar niet gevonden worden, omdat één van beide DNA-profielen een foutje bevat. Dit soort matches zou dus zeldzaam moeten zijn. Nederland heeft echter heel veel quality 4 matches bestaande uit een 6-locus match plus een verschil op het 7e locus gevonden. Dit soort matches blijken bij nader onderzoek echter vrijwel zonder uitzondering toevalsmatches te zijn. Vooraf was dit niet verwacht. Statistische berekeningen, die naar aanleiding van deze waarnemingen zijn uitgevoerd, laten echter zien dat dit soort aantallen toevalsmatches inderdaad kunnen worden verwacht wanneer grote aantallen DNA-profielen van twee landen slechts op 7 loci met elkaar kunnen worden vergeleken.

 • Matches met Nederlandse veroordeelden
  Matches van buitenlandse DNA-profielen met Nederlandse veroordeelden zijn niet (meer) van belang voor Nederlandse strafzaken. Die zijn immers afgedaan. Bij dit soort matches wordt afgewacht of er vanuit het buitenland een inkomend rechtshulpverzoek komt.

 • Matches waarvoor inmiddels een beter profiel ingestuurd is
  Als, na een match, een land (bijvoorbeeld na aanvullend DNA-onderzoek) een verbeterd DNA-profiel (met meer loci) instuurt waardoor er een betrouwbaardere match ontstaat, dan hoeft de oorspronkelijke match niet meer te worden gerapporteerd.

 • Al eerder gerapporteerde matches
  Soms verstuurt een land een DNA-profiel nogmaals nadat een eerdere match met dat DNA-profiel al door het andere land is gerapporteerd. Indien de nieuwe match de eerdere match bevestigt, is er meestal geen reden om de nieuwe match nogmaals te rapporteren.

Geen match betekent dat een oorspronkelijke match, nadat aanvullende informatie is verkregen, toch geen echte match bleek te zijn. Het kan dan gaan om oorspronkelijke 6- of 7-locus matches.

Onderstaande tabel laat de verschillende soorten gerapporteerde matches zien (NL=Nederland; BL=Buitenland).

Soorten gerapporteerde matches per 1 juni 2021

Soorten gerapporteerde matches per 1 juni 2021
LandNL-Spoor BL-PersoonNL-Spoor BL-SpoorNL-Persoon BL-SpoorNL-Persoon BL-PersoonTotaal
AT4884041122011205
BG24411241
DE18881556122012745938
ES44714391237918
FI114471764242
FR19255403488953708
LU661245654300
SI29992269
SK21201033
RO1036577191
LV21611139
LT293188142461
HU46201462
PL146401883287
CY07108
EE10511026
SE1979745144483
CZ60411433148
MT00000
BE48511747624702891
UK2053340221499
PT123410
DK841977218398
HR1285833
Totaal666542872834420417990
Brontabel als csv (605 bytes)