Minderjarigen in de databank

Het totaal aantal personen dat ooit als minderjarige (12 t/m 17 jaar) in de DNA-databank is opgenomen, groeide in 2017 met 2.848 van 27.521 tot 30.369. Van die personen waren er 3.257 op 31 december 2017 nog steeds minderjarig en 7.112 inmiddels meerderjarig geworden.

Ten opzichte van het totale aantal ooit in de DNA-databank opgenomen 292.108 personen (huidig plus verwijderd: 279.155 + 12.953) bedraagt het percentage personen dat tot en met 2017 als minderjarige is opgenomen 10,4 %. Dit is gelijk aan het percentage dat tot en met 2016 was opgenomen.