Wet- en regelgeving

Forensisch DNA-onderzoek en de opname van DNA-profielen in de DNA-databank mag alleen in situaties die bij wet zijn vastgelegd. De EU Prüm Raadsbesluiten, die gebaseerd zijn op het Verdrag van Prüm, maken het daarnaast mogelijk om ook DNA-profielen te vergelijken met die van andere EU-landen. De onderlinge regeling vergelijking DNA-profielen tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten maakt het mogelijk om ook met de DNA-databanken van de andere Koninkrijksdelen te vergelijken .