Jurisprudentie

 • Afwijzing van een bezwaarschrift van een veroordeelde voor valsheid in geschrifte

 • Rechterlijke uitspraak over een bezwaarschrift van een veroordeelde minderjarige

 • Rechterlijke uitspraak over de ontoereikendheid van het formulier "opdracht afname en onderzoek DNA-materiaal" om te kunnen vaststellen dat de afname van het DNA-materiaal bij een veroordeelde is geschied met inachtneming van de waarborgen omschreven in artikel 3 lid 3 van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken

 • Uitspraak van de Hoge Raad over het gebruik van DNA-matches die zijn gevonden door gebruik te maken van DNA-profielen die mogelijk ten onrechte niet tijdig uit de DNA-databank zijn verwijderd

 • Rechterlijke uitspraak over de periode waarbinnen een opdracht voor DNA-afname moet worden gegeven in het kader van de wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

 • Rechterlijke uitspraak over het gebruik van een DNA-profiel dat uit de DNA-databank verwijderd had moeten zijn

 • Rechterlijke uitspraak over het neveneffect van het geven van taakstraffen in plaats van geldboetes aan minderjarigen

 • Rechterlijke uitspraak over het opnemen van "piekenpatronen" in DNA-onderzoeksrapportages

 • Rechterlijke uitspraak over de bewijswaarde van een DNA-match met een eeneiige tweeling

 • Uitspraak van de Hoge Raad over de tijd tussen een veroordeling en de DNA-afname

 • Uitspraak en een uitgebreide motivatie van de Hoge Raad in de eerste herzieningszaak ten nadele