Evaluaties van de Wet DNA onderzoek bij Veroordeelden en het DNA verwantschapsonderzoek

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft de evaluaties van de Wet DNA onderzoek bij Veroordeelden en het DNA verwantschapsonderzoek aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden.