Privacy

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt de site van de Nederlandse DNA-databank alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet de site aan de privacywetgeving.

Meer informatie over privacy vindt u op Rijksoverheid.nl.