Gebruik particuliere DNA databanken voor de identificatie van onbekende doden

In het NRC zijn een tweetal artikelen verschenen waarin het gebruik van particuliere Amerikaanse DNA databanken voor het identificeren van onbekende doden wordt besproken.