Literatuurstudie m.b.t. de effectiviteit van DNA databanken

In het tijdschrift Forensic Science International is een literatuurstudie gepubliceerd m.b.t. de effectiviteit van DNA databanken. Zie onderstaande link voor de publicatie.