Individuele beoordeling van bezwaren van minderjarige veroordeelden tegen hun opname in de DNA databank

Naar aanleiding van een vordering cassatie in het belang van de wet heeft de Hoge Raad bepaald dat minderjarigheid moet worden meegewogen bij het beoordelen van bezwaren van veroordeelden tegen hun opname in de DNA databank.