Nederland en Verenigd Koninkrijk vergelijken onderling DNA-profielen

Nederland en het Verenigd Koningrijk (VK) zijn half september voor het eerst gestart met het onderling vergelijken van DNA-profielen uit hun databank voor strafzaken.

De eerste uitwisseling leverde 305 matches op tussen sporen uit het VK en Nederlandse personen en 209 matches tussen DNA-profielen van sporen in de Nederlandse DNA-databank en personen uit de databank van het VK. Kansrijke matches worden doorgegeven aan het Openbaar Ministerie, dat de vervolgstappen bepaalt. In de komende weken worden nog meer matches met personen in de databank van het VK verwacht. Dit komt omdat het systeem van het VK dat de uitwisseling verzorgt op dit moment nog niet alle personen bevat die voor uitwisseling beschikbaar zijn.

24 landen

De vergelijking van DNA-profielen tussen de Nederlandse databank en andere Europese databanken vindt plaats binnen het Verdrag van Prüm (2005). De vergelijkingen van nieuwe DNA-profielen uit de DNA-databanken gebeurt dagelijks volledig geautomatiseerd. Nederland wisselt nu met in totaal 24 landen DNA-profielen uit.

In de Europese databanken, exclusief het VK, zijn op dit moment DNA-profielen van ongeveer 6,7 miljoen personen opgenomen. In de databank van het VK zitten maar liefst 5,4 miljoen profielen van personen en ongeveer 500.000 sporen. De Nederlandse DNA-databank telt nu circa 316.000 personen en 70.000 sporen. Niet alle sporen worden uitgewisseld. Mengprofielen, met meerdere donoren in één spoor en sporen die al een match hebben opgeleverd met een persoon bijvoorbeeld niet.

Goedkeuring Europa

In mei 2019 heeft het VK definitieve goedkeuring van Europa gekregen om te starten met het uitwisselen van DNA-profielen. Dit heeft lang op zich laten wachten, omdat het VK zelf bedenkingen had bij de uitwisseling. Uiteindelijk heeft het in 2016 toch zelf een verzoek hiertoe ingediend.

Het VK was al gestart met het uitwisselen met Oostenrijk en Duitsland, Nederland is nu het derde land. Het VK is vanwege het grote aantal profielen in de databank een belangrijke partner binnen het Prüm-verdrag. De samenwerking zal naar verwachting een groot aantal hits met de Nederlandse databank opleveren.