DNA-databank vermiste personen

De DNA-databank voor Vermiste Personen (DVP) heeft als doel om (stoffelijke resten van) ongeïdentificeerde personen te kunnen identificeren via matches met vermiste personen of familieleden. De DVP maakt juridisch gezien deel uit van het vermiste personen systeem dat beheerd wordt door het Landelijk Expertisecentrum Persoonsvermissingen (LOEP), voorheen Landelijk Bureau Vermiste Personen, van de Nationale Politie. Het Nederlandse DNA-databank beheert voor hen de DNA-databank voor Vermiste Personen.

Samenstelling

In de DVP worden de volgende soorten DNA-profielen opgeslagen:

  • DNA-profielen van (stoffelijke resten van) ongeïdentificeerde personen;
  • DNA-profielen van (gebruiksvoorwerpen van) vermiste personen;
  • DNA-profielen van familieleden van vermiste personen;

DNA-profielen van ongeïdentificeerde slachtoffers van misdrijven en DNA-profielen van als gevolg van een (vermoeden van een) misdrijf vermiste personen worden ook opgenomen in de DNA-databank voor strafzaken.

Van de opgenomen DNA-profielen van personen kunnen zowel een autosomaal DNA-profiel, een Y-chromosomaal DNA-profiel en een mitochondriaal DNA-profiel worden opgenomen.

Een overzicht van de aantallen en soorten profielen in de DNA-databank voor Vermiste Personen is te vinden op de pagina met statistieken.

Vergelijken

Er kunnen vergelijkingen tussen autosomale DNA-profielen, Y‑chromosomale DNA-profielen en mitochondriale DNA-profielen plaats vinden.

Uit de vergelijking van DNA-profielen kunnen matches naar voren komen. Onderlinge matches tussen ongeïdentificeerde personen en matches tussen ongeïdentificeerde personen en vermiste personen worden directe matches genoemd. Matches tussen ongeïdentificeerde personen en familieleden van vermiste personen worden indirecte matches genoemd.

Verwantschapsonderzoek

Voor het zoeken naar indirecte matches, met familieleden, wordt het programma Bonaparte gebruikt dat door de firma Smart Research in samenwerking met het NFI is ontwikkeld. Dit verwantschapsonderzoek wordt niet uitgevoerd door medewerkers van de Nederlandse DNA-databank maar door deskundigen van het NFI.

Internationale vergelijking

Autosomale DNA-profielen van vermiste personen en ongeïdentificeerde stoffelijke resten kunnen ook opgenomen worden in de DNA-databank van Interpol in Lyon. Daarnaast is er sinds 2021 ook een databank bij Interpol waarin familieleden van vermiste personen kunnen worden opgenomen, I-Familia genoemd. Op deze manieren kunnen DNA-profielen ook vergeleken worden met in het buitenland aangetroffen ongeïdentificeerde personen en in het buitenland vermiste personen of familie van vermiste personen.

Bewaren en verwijderen

De landelijke eenheid moet toestemming geven tot de verwijdering van een profiel uit de DNA-databank voor vermiste personen. Het DNA-profiel van een vermist persoon wordt pas verwijderd als het gehele lichaam is teruggevonden. Als stoffelijk resten van een persoon nog niet compleet zijn, is het namelijk mogelijk dat een deel van het lichaam op een later moment wordt teruggevonden.

De DNA-profielen van familieleden van een vermist persoon zijn op vrijwillige basis opgenomen in de DNA-databank en kunnen op verzoek worden verwijderd.