DNA-databank vermiste personen

De DNA-databank voor Vermiste Personen (DVP) heeft als doel om (stoffelijke resten van) ongeïdentificeerde personen te kunnen identificeren via matches met vermiste personen. De DVP maakt juridisch gezien deel uit van het vermiste personen systeem dat beheerd wordt door het Landelijk Bureau Vermiste Personen van de Nationale Politie (LBVP). Het NFI doet DNA-onderzoek in opdracht van het LBVP, beheert voor hen de DNA-databank voor Vermiste Personen en beheert ook het celmateriaal waaruit de DNA-profielen worden gegenereerd.

Samenstelling en werkwijze

In de DVP worden de volgende soorten DNA-profielen opgeslagen:

  1. DNA-profielen van (stoffelijke resten van) ongeïdentificeerde personen;
  2. DNA-profielen van (gebruiksvoorwerpen van) vermiste personen;
  3. DNA-profielen van familieleden van vermiste personen;

DNA-profielen van ongeïdentificeerde personen worden vergeleken met:

  • De DNA-profielen van andere ongeïdentificeerde personen (om los van elkaar aangetroffen lichaamsdelen aan elkaar te koppelen)
  • De DNA-profielen van vermiste personen en/of hun familieleden en de DNA-profielen van bekende personen die zijn opgeslagen in de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken (om te kijken of daardoor wellicht een identificatie tot stand komt).

Onderlinge matches tussen ongeïdentificeerde personen en matches tussen ongeïdentificeerde personen en vermiste personen worden directe matches genoemd. Matches tussen ongeïdentificeerde personen en familieleden van vermiste personen worden indirecte matches genoemd.

DNA-profielen van ongeïdentificeerde slachtoffers van misdrijven en DNA-profielen van als gevolg van een (vermoeden van een) misdrijf vermiste personen worden ook opgenomen in de DNA-databank voor strafzaken. Het doel hiervan is omdat daardoor het misdrijf misschien opgelost kan worden. Als een DNA-profiel van een ongeïdentificeerd slachtoffer of een vermiste persoon bijvoorbeeld een match geeft met een bloedvlek op een mes, dan is de eigenaar van het mes wellicht betrokken bij het overlijden of de vermissing van de eigenaar van het DNA-profiel.

Voor de opslag van de DNA-profielen en het zoeken naar directe matches wordt het DNA-databankprogramma Codis gebruikt, hetzelfde programma dat ook voor de DNA-databank voor strafzaken wordt gebruikt. Voor het zoeken naar indirecte matches wordt het programma Bonaparte gebruikt dat door de firma Smart Research in samenwerking met het NFI is ontwikkeld.

U vindt hier een overzicht van de aantallen profielen in de DNA-databank voor Vermiste Personen.

Internationale vergelijking

DNA-profielen van vermiste personen en ongeïdentificeerde stoffelijke resten worden ook opgenomen de DNA-databank van Interpol in Lyon. Dit gebeurt on-line via de zogenaamde DNA-Gateway. Op deze manier worden ook internationale vergelijkingen uitgevoerd. In deze DNA-databank kunnen op dit moment nog geen familieleden van vermiste personen worden opgenomen. Middels het door de Europese commissie gesponsorde FastID-project bouwt Interpol samen met een aantal andere organisaties aan een nieuw op zich zelf staand vermiste personen systeem met daarin een DNA-module waain ook familieleden van vermiste personen kunnen worden opgenomen.

Bij vliegtuigongelukken en andere, al dan niet natuurlijke, rampen is er vaak sprake van grote aantallen vermiste personen en daarbij behorende slachtoffers die geïdentificeerd moeten worden. Hoe het DNA-onderzoek in dergelijke gevallen in zijn werk gaat, leest u hier: