Software

Het computerprogramma dat in Nederland wordt gebruikt voor de opslag en het vergelijken van DNA-profielen heet Combined DNA Index System (CODIS). Dit is in de Verenigde Staten door de FBI ontwikkeld. Een DNA-profiel wordt in de DNA-databank opgenomen in de vorm van een serie getallen en letters, die de eigenschappen weergeven van de DNA-kenmerken die door een ISO-17025 geaccrediteerd laboratorium zijn bepaald.

Daarnaast is er een registratiesysteem bij het NFI, waar de Nederlandse DNA‑databank ook gebruik van maakt, waar de zaaks- en persoonsgegevens in worden opgeslagen.

Zowel in Codis als in het registratiesysteem wordt de code van het identiteitszegel, een zogenoemd SIN (Sporenidentificatienummer), opgeslagen. Op deze manier kunnen de zaaks- en persoonsgegevens worden gekoppeld aan het bijbehorende DNA-profiel.