DNA-databank voor strafzaken

De DNA-databank is een belangrijk instrument bij de opsporing en vervolging van misdrijven. Op de bovenstaande pagina’s wordt beschreven hoe de DNA-databank werkt en wordt beheerd. Ieder ISO-17025 geaccrediteerd forensisch DNA-laboratorium dat DNA-onderzoek doet in Nederlandse strafzaken,  moet de daaruit voortkomende DNA-profielen in de DNA-databank laten opnemen wanneer deze profielen voldoen aan de daarvoor geldende criteria. De databank ontving in 2018 DNA-profielen van het NFI, het Forensisch  Laboratorium voor DNA Onderzoek (FLDO) van het Leids Universitair Medisch Centrum, Independent Forensic Services (IFS) en DNalysis (het DNA-laboratorium van The Maastricht Forensic Institute, TMFI). Per 1 januari 2017 is de forensische afdeling van extern laboratorium Verilabs samengevoegd en verder gegaan onder de naam TMFI.