DNA-databank voor strafzaken

De DNA-databank voor strafzaken is een belangrijk instrument bij de opsporing en vervolging van misdrijven. In deze DNA-databank worden diverse DNA-profielen opgenomen en met elkaar vergeleken. Het doel van deze DNA-databank is het voorkomen, opsporen, vervolgen en berechten van strafbare feiten. Via de DNA-databank kunnen bijvoorbeeld sporen van een plaats delict gekoppeld worden aan een mogelijke verdachte. In het besluit DNA-onderzoek in strafzaken is opgenomen welke DNA-profielen kunnen worden opgenomen in de databank en aan welke regels het gebruik en bewaren van de DNA‑profielen moet voldoen. 

Ieder ISO-17025 geaccrediteerd forensisch DNA-laboratorium dat DNA‑onderzoek doet in Nederlandse strafzaken, moet de daaruit voortkomende DNA-profielen in de DNA-databank laten opnemen wanneer deze profielen voldoen aan de daarvoor geldende criteria. De databank ontvangt DNA-profielen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), het Forensisch Laboratorium voor DNA Onderzoek (FLDO) van het Leids Universitair Medisch Centrum, en The Maastricht Forensic Institute/Eurofins (TMFI).

Op de subpagina's staat meer informatie over de DNA-databank voor strafzaken.