Vergelijkingen

Een DNA-profiel dat wordt opgenomen in de DNA-databank wordt vergeleken met alle DNA-profielen die op dat moment zijn opgenomen in de DNA-databank. Dit kan resulteren in een match, dat betekent dat DNA-profielen met elkaar overeenkomen. Er zijn verschillende soorten matches mogelijk:

  • Een spoor-persoon match. Het DNA-profiel van een spoor van een plaats delict komt overeen met het DNA-profiel van een persoon. Het spoor kan afkomstig zijn van deze persoon, hierdoor kan de persoon gekoppeld worden aan het spoor op de plaats delict.
  • Een spoor-spoor match. De DNA-profielen van twee of meer sporen komen met elkaar overeen. De sporen kunnen van dezelfde persoon afkomstig zijn. Deze sporen kunnen afkomstig zijn van verschillende plaatsen delict en zo mogelijk aan elkaar gekoppeld worden.
  • Een persoon-persoon match. Het is mogelijk dat er tweemaal een DNA-profiel van dezelfde persoon aan de DNA-databank is toegevoegd of dat er sprake is van een ééneiige twee- of meerling.

Op de pagina met statistieken wordt een overzicht gegeven van welke soort matches worden gevonden.

Van de matchende DNA-profielen wordt een cluster gevormd, dit zijn DNA-profielen die met elkaar overeenkomen. In een cluster kunnen zich twee of meerdere DNA-profielen bevinden.

Wanneer een match gevonden is, wordt dit doorgegeven aan de deskundige die het matchende DNA-profiel heeft laten opnemen in de DNA-databank.

Eenmalige vergelijking

DNA-profielen van sporen die niet kunnen worden opgenomen in de DNA-databank kunnen eenmalig worden vergeleken met de DNA‑profielen van personen in de DNA-databank. Dit is mogelijk aan de hand van het programma SmartRank. Dit programma geeft boven een bepaalde drempelwaarde voor overeenkomende profielen een bewijskracht. Aan de hand van deze resultaten kan eventueel aanvullend onderzoek plaatsvinden.

Ook is verwantschapsonderzoek een mogelijkheid van eenmalige vergelijking met DNA-profielen in de DNA-databank.

Internationale vergelijking

De opgenomen DNA-profielen worden niet alleen vergeleken met de DNA-profielen die aanwezig zijn in de DNA-databank voor strafzaken, maar ook met DNA-profielen in DNA-databanken van andere Europese landen. Hierover zijn afspraken gemaakt op basis van het verdrag van Prüm.