Wet- en regelgeving

Zowel in Nederland als internationaal zijn er diverse wetten, besluiten en regelingen die betrekking hebben op de DNA-databank in strafzaken en de uitwisseling van DNA-profielen.

Nederlandse wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving voor internationale uitwisseling van DNA-profielen