Bewaren en verwijderen van DNA-profielen

In het besluit voor DNA-onderzoek in strafzaken is opgenomen wanneer DNA-profielen uit de DNA-databank voor strafzaken verwijderd moeten worden.

Als een verdachte niet langer verdacht is - de verdenking is vervallen - of bij een vrijspraak stelt het Openbaar Ministerie (OM) de Nederlandse DNA-databank hiervan op de hoogte. Het DNA-profiel en de bijbehorende gegevens worden hierop, uit de DNA-databank en het registratiesysteem,  verwijderd (tenzij er inmiddels een match is opgetreden met een DNA‑profiel uit een andere zaak) en ook het celmateriaal wordt vernietigd. DNA-profielen en celmateriaal van sporen worden verwijderd nadat de Nederlandse DNA-databank van het OM een mededeling heeft ontvangen dat de zaak waaruit het spoor afkomstig is, is afgedaan.

DNA-profielen van veroordeelden, overleden slachtoffers en van sporen uit zaken die niet zijn afgedaan blijven langer aanwezig in de DNA‑databank. Hiervoor zijn bewaartermijnen vastgesteld. Na deze termijn wordt het DNA-profiel en de bijbehorende gegevens verwijderd en het celmateriaal vernietigd. Er gelden verschillende bewaartermijnen voor verschillende categorieën DNA-profielen:

  • Sporen aangetroffen op een ‘plaats delict’: 12, 20 of 80 jaar afhankelijk van de strafbedreiging behorend bij het delict.
  • Personen die zijn veroordeeld voor misdrijven waar minder dan 6 jaar gevangenisstraf op staat: 20 jaar of 12 jaar na diens overlijden.
  • Personen die zijn veroordeeld voor misdrijven waar 6 jaar of meer gevangenisstraf op staat: 30 jaar of 20 jaar na diens overlijden.
  • Personen die bij hun veroordeling een gevangenisstraf hebben gekregen van meer dan 20 jaar: 50 jaar of 20 jaar na diens overlijden.
  • Personen die bij hun veroordeling een gevangenisstraf hebben gekregen van levenslang of meer dan 40 jaar: 80 jaar of 20 jaar na diens overlijden.
  • Overleden slachtoffers en vermiste personen (zodra deze niet meer vermist zijn): 12, 20 of 80 jaar afhankelijk van de strafbedreiging behorend bij het delict.
  • Ex-gedetineerden (op vrijwillige basis): 20 jaar of na een verzoek tot verwijdering